ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

При написанні наукових статей для фахових видань, збірників конференцій, наукових журналів, необхідно пам'ятати про їх відповідність вимогам Державної атестаційної комісії України (ДАК).

Більш докладно вимоги до оформлення та приклад оформлення статті наведено у файлі: Формат Word або Формат pdf