ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ


ПОЛІТИКА ЗБІРНИКА

Фаховий Збірник наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки» (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №6852 від 09.01.2003 р., ISSN 2617-8044) Київського національного університету імені Тараса Шевченка дотримується норм міжнародного права та законодавства України про інтелектуальну власність та авторське право.

Мета та завдання збірника – обговорення на сторінках видання найважливіших теоретичних та прикладних проблем розвитку сучасної економіки, забезпечення підвищення конкурентоспроможності економіки України та підприємств різних видів економічної діяльності.

Редакційна колегія Збірника свою роботу здійснює з урахуванням етичної відповідальності та того, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка – класичний багатогалузевий університет, має давні традиції академічної освіти, науки і культури, що покладає на нього особливу місію в житті українського суспільства. У своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Великою хартією європейських університетів, Бухарестською Декларацією етичних цінностей і принципами вищої освіти в Європі, а також Етичним кодексом університетської спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Збірник практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей Збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки»  представлений на офіційному сайті економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розділі «Наукові видання»: (http://econom.univ.kiev.ua/science/scientific_journals/), а також статті в електронному вигляді розміщено на платформі «Наукова періодика України»  сайту Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

та в електронному каталозі Національної бібліотеки ім. М. Максимовича

Видання наукового збірника «Теоретичні та прикладні питання економіки» індексується у міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar

Редакційна Колегія дотримується принципів доброчинності, оскільки науковці рукописів наукових праць довіряють результати своєї наукової та творчої праці, які можуть вплинути на їх репутацію, у першу чергу наукову, та подальшу кар’єру. Тому будь-які рукописи та додаткові матеріали, розглядаються як конфіденційні документи, які не можна демонструвати третій стороні та обговорювати з нею.

Усі рукописи наукових статей проходять незалежне внутрішнє редакційне та зовнішнє експертне наукове рецензування, виходячи із спеціальностей наукового профіля видання.

                                                           Редакційна Колегія

Збірника наукових праць

«Теоретичні та прикладні питання економіки»