ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ


ПРО ЗБІРНИК

Збірник наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки» засновано Київським національним університетом імені Тараса Шевченка у 2003 р. з метою висвітлення теоретичних та прикладних питань розвитку сучасної економіки.

Збірник зареєстрований та набув фахового видання завдяки зусиль персоналу кафедри за підтримки професора кафедри економіки підприємства, президента Інституту конкурентного суспільства Ю.І. Єханурова.
Збірник входить в перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії. Затверджено постановою президії ДАК України, від 24.10.2017р. №1413. Збірнику присвоєно ISSN 2617-8044 та наразі має категорію «В» згідно з Переліком фахових видань.
У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні питання розвитку сучасної економіки, зокрема, реформування відносин власності, підприємництва, інвестиційно-інноваційної діяльності, структурних зрушень, промислової політики, державного регулювання, корпоративного управління, підвищення якості продукції та конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах глобалізації.
Збірник наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки» видається 2 рази на рік. Тематична спрямованість наукового фахового видання, за якими публікувалися наукові праці включає такі напрямки:
051 Економіка;
072 Фінанси, банківська справа та страхування;
073 Менеджмент;
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.