ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ


РЕЄСТРАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2003
Проблематика: висвітлення теоретичних та прикладних питань розвитку сучасної економіки, зокрема, реформування відносин власності, підприємництва, інвестиційно-інноваційної діяльності, структурних зрушень, промислової політики, державного регулювання, корпоративного управління, підвищення якості продукції та конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6852 від 09.01.2003
Фахова реєстрація у ВАК України: Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017р. № 1413
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Головний редактор: Филюк Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора: Єхануров Юрій Іванович, професор
Відповідальний редактор: Баюра Дмитро Олександрович, доктор економічних наук, професор
Відповідальний секретар: Кравченко Тетяна Василівна, кандидат економічних наук
Члени редколегії: В.Д. Базилевич, д.е.н.; І.О. Александров, д.е.н.;
З.С. Варналій, д.е.н.; Л.І. Воротіна, д.е.н.;
Н.І. Гражевська, д.е.н.; О.А. Грішнова, д.е.н.;
А.О. Задоя, д.е.н.; А.І. Ігнатюк, д.е.н.;
О.Є. Кузьмін, д.е.н.; І.О. Лютий, д.е.н.;
І.І. Мазур, д.е.н.; І.Й. Малий, д.е.н.;
Г.В. Назарова, д.е.н.; Ю.Є. Петруня, д.е.н.;
Ж.В. Поплавська, д.е.н.; Н.А. Супрун, д.е.н.;
О.І. Черняк, д.е.н.; А.В. Шегда, д.е.н.;
Н.В. Андреюк, к.е.н.; М.В. Голованенко, к.е.н.;
О.М. Гончарова, к.е.н.; Т.М. Литвиненко, к.е.н.;
Л.А. Мартинюк, к.е.н.; О.Ю. Мірошниченко, к.е.н.;
О.П. Микитюк, к.е.н.; О.В. Отрошко, к.е.н.;
Л.П. Чубук, к.е.н.; А.М. Магомедова, к.е.н.;
Т.С. Онисенко, к.е.н.; О.В. Піменова, к.е.н.
Адреса редакції: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Кафедра економіки підприємства;
вул. Васильківська, 90-а, кімн. 307, Київ-22, Україна, 03022
Тел.: (380-44) 259-01-47