ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ


РЕЄСТРАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Рік заснування: 2003
Проблематика: висвітлення теоретичних та прикладних питань розвитку сучасної економіки, зокрема, реформування відносин власності, підприємництва, інвестиційно-інноваційної діяльності, структурних зрушень, промислової політики, державного регулювання, корпоративного управління, підвищення якості продукції та конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6852 від 09.01.2003
Фахова реєстрація у ВАК України: Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017р. № 1413
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська
Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Головний редактор: Филюк Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор
Відповідальний редактор: Баюра Дмитро Олександрович, доктор економічних наук, професор
Відповідальний секретар: Піменова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент
Адреса редакції: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Кафедра економіки підприємства;
вул. Васильківська, 90-а, кімн. 307, Київ-22, Україна, 03022
Тел.: (380-44) 259-01-47