ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ


РЕЄСТРАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ


Рік заснування: 2003
Проблематика: висвітлення питань розвитку сучасної економіки: формування відносин власності, інвестиційно-інноваційних процесів, структурних зрушень у перехідній економіці, розвитку підприємництва в Україні, якості, стандартизації та конкурентоспроможності, вітчизняного виробництва, ресурсних та галузевих аспектів розвитку підприємств
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6852 від 09.01.2003
Фахова реєстрація у ВАК України: Затверджено постановою президії ВАК України від 10.03.2010р. № 1-05/2
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Головний редактор: Филюк Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора: Єхануров Юрій Іванович, професор
Відповідальний секретар: Баюра Дмитро Олександрович, доктор економічних наук, професор
Члени редколегії: В.Д. Базилевич, д-р екон. наук;
А.В. Шегда, д-р екон. наук;
З.С. Варналій, д-р екон. наук;
Л.І. Воротіна, д-р екон. наук;
А.І. Ігнатюк, д-р екон. наук;
І.О. Александров, д-р екон. наук;
А.О. Задоя, д-р екон. наук;
П.С. Єщенко, д-р екон. наук;
І.І. Мазур, д-р екон. наук;
Г.І. Купалова, д-р екон. наук;
І.О. Лютий, д-р екон. наук;
Ю.Є. Петруня, д-р екон. наук;
О.І. Черняк, д-р екон. наук;
Т.М. Литвиненко, канд. екон. наук;
Л.П. Чубук, канд. екон. наук.
Адреса редакції: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Кафедра економіки підприємства;
вул. Васильківська, 90-а, кімн. 307, Київ-22, Україна, 03022
Тел.: (380-44) 259-01-47