ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ


ГОЛОВНА

ISSN 2617-8044

 

Збірник наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки» засновано Київським національним університетом імені Тараса Шевченка у 2003 р. з метою висвітлення теоретичних та прикладних питань розвитку сучасної економіки.

З листопада 2017 року збірник зареєстровано та цитується у системі Google Scholar.

З червня 2021 року збірнику присвоєно категорію «Б» відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600.

 

Атестовано

Державною атестаційною комісією України. Затверджено постановою президії ДАК України, від 24.10.2017р. №1413.

 

Засновник та видавець

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02 Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т. Шевченка

 

Збірник входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії. Це журнал відкритого доступу, що й означає, що весь зміст вільно доступний безкоштовно для користувача або його / її установи. Всі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей, або використовувати їх для будь-якої іншої законної мети, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора.

Індексується в таких міжнародних наукометричних базах та депозитаріях:

1.      Google Scholar,

2.      Maksymovych Scientific Library of Taras Shevchenko National University of Kyiv,

3.      National Library of Ukraine Vernadsky

4.      Research Gate

5.      INDEX COPERNICUS

 

Проблематика

 

У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні питання розвитку сучасної економіки, зокрема, реформування відносин власності, підприємництва, інвестиційно-інноваційної діяльності, структурних зрушень, промислової політики, державного регулювання, корпоративного управління, підвищення якості продукції та конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах глобалізації.