ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ


ПРО ЗБІРНИК

Збірник "Теоретичні та прикладні питання економіки" засновано Київським національним університетом імені Тараса Шевченка у 2003 р.

Активну підтримку при реєстрації збірника було надано професором кафедри економіки підприємства, президентом Інституту конкурентного суспільства Ю.І. Єхануровим.

Збірник входить в перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено постановою президії ВАК України, від 10.03.2010р. № 1-05/2.

У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні питання розвитку сучасної економіки, зокрема, реформування відносин власності, підприємництва, інвестиційно-інноваційної діяльності, структурних зрушень, промислової політики, державного регулювання, корпоративного управління, підвищення якості продукції та конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах глобалізації.